Sastav Komisije

Marko BRNOVIĆ, predsjednik
Biljana ŠUŠKAVČEVIĆ, zamjenica predsjednika
Mirko KOVAČEVIĆ, sekretar

Članovi i zamjenici
1. Mirjana LIPOVINA, član
2. Mirjana LATKOVIĆ, član
3. Ivana VUJOVIĆ, član
4. Ninoslav KALUĐEROVIĆ, član