Sastav Komisije

Marko Brnović, predsjednik
Mirjana Latković, sekretar

Članovi i zamjenici
Biljana Šuškavčević, član
Snežana Popovoda, član
Milica Vukotić, član
Ivana Vujović, član