Sastav Komisije

Marko BRNOVIĆ, predsjednik
Mirjana LIPOVINA, zamjenica predsjednika
Mirko KOVAČEVIĆ, sekretar

Članovi i zamjenici
1. Boris PRLJA, član
Nina MUDREŠA, zamjenica člana
2. Aleksandar ZUBER, član
Milena ILJAZI, zamjenica člana
3. Ninoslav KALUĐEROVIĆ, član