Zapisnik sa XI sjednice Izborne komisije Prijestonice Cetinje