Zapisnik sa XII sjednice Izborne komisije Prijestonice Cetinje